तपाईंको अर्डर लेब्यु द्वारा अस्वीकार गरिएको छ।

तपाईंको पसल व्यापारिकसँग लेबेटिफ इन्फोमेसन लाई बिब्ब्युको साथ कन्फिगर गर्नको लागी सम्पर्क गर्नुहोस्।